“ให้การต้อนรับ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เยี่ยมชมงาน”นวัตกรรมการขับเคลื่อน กศน.ชายแดนใต้ “

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เยี่ยมชมงาน”นวัตกรรมการขับเคลื่อน กศน.ชายแดนใต้ และได้มอบหมายให้บรรณารักษ์นำเสนอผลการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และข้าราชการครู นำเสนอนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ก่อร่างสร้างคำ ทั้งนี้ยังนำเสนอนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านถ่ายทอดสอดผ่านช่องทางออนไลน์ Face book Live

ทางออนไลน์ Face book Live