“การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 “

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และนางนฤมล ดำน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ของนางสาวนูเรฮา บือซา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ณ กศน.อำเภอสุคิริน