“ประชุมหัวหน้างานแต่ละกลุ่มงาน”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประชุมหัวหน้างานแต่ละกลุ่มงาน วางแผนการทำงาน โดยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อติดตามผลการทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและให้งานมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส