เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวจรีลักษณ์ สัตตบริพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม