เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางจงกล อินน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในำระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ ลูกเสือ ยุวกาชาด และบุคลากรจองกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายธวัชชัย ไชยกันย์ รองศึกษาธิการจังหวัดจังนราธิวาส เป็นประธานการประชุม