หัวหน้าโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 เข้าพบปะและมอบสมุดแก่ กศน.อำเภอสุคิริน

หัวหน้าโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 เข้าพบปะและมอบสมุดแก่ กศน.อำเภอสุคิริน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 หัวหน้าโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒ เข้าพบปะนางสาวนูเรฮา บือซา ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน เพื่อมอบสมุดแก่ กศน.อำเภอสุคิริน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่นักศึกษา โอกาสนี้ทางหัวหน้าโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒ พร้อมจะส่งเสริมและสนับสนุนขับเคลื่อนงานการศึกษาของ กศน.อำเภอสุคิริน ณ กศน.อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส