กศน.อำเภอแว้ง สวมใส่ชุดผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น “ผ้าไทยใส่ให้สนุก

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร กศน.อำเภอแว้ง สวมใส่ชุดผ้าไทย ผ้าท้องถิ่นนราธิวาส ทุกวันอังคารและวันศุกร์ของสัปดาห์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และทรงพระดำริที่จะรักษาและสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย