ร่วมกันพัฒนา พื้นที่แปลงเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางธนณภัทร ศรีระนำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอแว้ง ร่วมกันพัฒนา พื้นที่แปลงเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยปรับปรุงดิน ฟื้ฟูหน้าดินให้มีสภาพสมบูรณ์ ณ บริเวณข้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส