โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ 5 ด้านสู่ ครูกศน.

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวรุสมีนี มะยิ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยว่าที่ร.ต.หญิงดุษฎี ศรีดำ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ 5 ด้านสู่ ครูกศน. โดยมีกิจกรรมบรรยายหัวข้อเรื่อง “การสร้างวินัยอย่างมีสุขภาวะในวิถี Next Normal” โดยนพ.กิ๊ฟลัน ดอเลาะ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้ครู กศน.เป็นผู้ขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่เยาวชนเเละชุมชนต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ ถาวระ ผอ.ศว.นราธิวาส เป็นประธานและมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส