📌สถานการณ์ COVID-19นราธิวาส วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จำแนกรายอำเภอ⏬

🔴 ผู้ป่วยรายใหม่ 223 ราย 🔴
============================
🔹อ.สุไหงโก-ลก 76 ราย (ปาเสมัส 😎 (ปูโยะ 2) (มูโนะ 3) (สุไหงโก-ลก 63)
🔹อ.เมือง 54 ราย (กะลุวอ 4) (กะลุวอเหนือ 7) (โคกเคียน 16) (บางนาค 24) (ลำภู 3)
🔹อ.ยี่งอ 35 ราย (จอเบาะ 3) (ตะปอเยาะ 😎 (ยี่งอ 😎 (ละหาร 😎 (ลุโบะบายะ 6) (ลุโบะบือซา 2)
🔹อ.ตากใบ 16 ราย (เกาะสะท้อน 2) (โฆษิต 2) (เจ๊ะเห 5) (บางขุนทอง 3) (ศาลาใหม่ 4)
🔹อ.ระแงะ 14 ราย (กาลิซา 1) (เฉลิม 2) (ตันหยงมัส 4) (ตันหยงลิมอ 4) (บองอ 1) (บาโงสะโต 1) (มะรือโบตก 1)
🔹อ.บาเจาะ 10 ราย (บาเจาะ 5) (บาเระใต้ 1) (ปะลุกาสาเมาะ 3) (ลุโบะสาวอ 1)
🔹อ.ศรีสาคร 7 ราย (ซากอ 3) (ตะมะยูง 1) (ศรีสาคร 3)
🔹อ.จะแนะ 6 ราย (จะแนะ 2) (ช้างเผือก 4)
🔹อ.สุไหงปาดี 5 ราย (ปะลุรู 3) (สากอ 1) (สุไหงปาดี 3)
🔹ไม่มีรายงานผู้ป่วย (อ.เจาะไอร้อง,
อ.แว้ง, อ.สุคิริน, อ.รือเสาะ)