📌สถานการณ์ COVID-19นราธิวาส วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 จำแนกรายอำเภอ⏬

🔴 ผู้ป่วยรายใหม่ 218 ราย 🔴
============================
🔹อ.บาเจาะ 74 ราย (กาเยาะมาตี 10) (บาเจาะ 9) (บาเระใต้ 16) (บาเระเหนือ 4) (ปะลุกาสาเมาะ 18) (ลุโบะสาวอ 17)
🔹อ.เมือง 71 ราย (กะลุวอ 5) (กะลุวอเหนือ 6) (โคกเคียน 16) (บางนาค 27) (บางปอ 😎 (มะนังตายอ 3) (ลำภู 6)
🔹อ.ยี่งอ 28 ราย (จอเบาะ 😎 (ตะปอเยาะ 6) (ยี่งอ 2) (ละหาร 2) (ลุโบะบายะ 5) (ลุโบะบือซา 5)
🔹อ.ตากใบ 21 ราย (เจ๊ะเห 6) (นานาค 1) (บางขุนทอง 1) (พร่อน 4) (ไพรวัน 4) (ศาลาใหม่ 5)
🔹อ.ระแงะ 13 ราย (กาลิซา 3) (ตันหยงมัส 5) (บองอ 2) (บาโงสะโต 2) (มะรือโบตก 1)
🔹อ.แว้ง 8 ราย (แม่ดง 2) (แว้ง 5) (เอราวัณ 1)
🔹อ.เจาะไอร้อง 2 ราย (จวบ 1) (มะรือโบออก 1)
🔹อ.จะแนะ 1 ราย (ผดุงมาตร)
🔹#ไม่มีรายงานผู้ป่วย (อ.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงปาดี อ.สุคิริน อ.ศรีสาคร อ.รือเสาะ )
👥เสียชีวิต 2 ราย
👤อ.ศรีสาคร 1 ราย (ซากอ)
👤อ.สุไหงโก-ลก 1 ราย (ปาเสมัส)
=============================