“การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 “

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายนางสาวฟาลีฮะห์ อัลดาวุฒิ นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส