มอบเกียรติบัตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ประจำปี 2564 (กศน.ตำบลเชิงคีรี)

มอบเกียรติบัตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ประจำปี 2564 (กศน.ตำบลเชิงคีรี)
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11.55 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร มอบเกียรติบัตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ประจำปี 2564 แด่นางสาวดาวาตี กาเดร์ ครูกศน ตำบลเชิงคีรี พร้อมด้วยนางสาวอานีรา ยูโซะ ครูอาสาฯ และว่าที่ร.ต.หญิงดุษฎี ศรีดำ ครูผู้ช่วย เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนการดำเนินงานสืบไป ณ กศน.อำเภ…

ดูเพิ่มเติม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง ฟิตตรียา มุสตาฟา, Nur-ainee Tismani และ Aneera Yousoh และ ผู้คนกำลังยืน