ร่วมซักซ้อมการปฏิบัติ และเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดนราธิวาส (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )

วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำรวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมซักซ้อมการปฏิบัติ และเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดนราธิวาส (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวัน อนุสรณ์ 13 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส นำโดย นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้