รับมอบเกียรติบัตรการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น “คนดีศรีเสมา จชต.” ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร รับมอบเกียรติบัตรรางวัลที่ 1 การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น “คนดีศรีเสมา จชต.” ประจำปี 2564 ประเภทรางวัลด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า) ในระดับจังหวัด โดยมีนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ