ร่วมจัดสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกติดตามงาน

ร่วมจัดสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ออกติดตามงาน
วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร พร้อมด้วยว่าที่ร.ต.หญิงดุษฎี ศรีดำ ครูผู้ช่วย และคณะครู กศน อำเภอศรีสาคร ร่วมจัดสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกติดตามงาน ในวันที่ 20 กันยายน 2564 นี้ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส