ปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ กศน.อำเภอศรีสาคร

ปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ กศน.อำเภอศรีสาคร
วันที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 06.30 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางเจ๊ะกามารีเย๊าะ มะแซ ครูกศน ตำบล พร้อมด้วยนางสาวดารุณี สาและ ครูกศน ตำบล อยู่เวรยามประจำวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ และทรัพย์สินทางราชการ โดยมีนางสาวรุสมีนี มะยิ ครูผู้ช่วย เป็นผู้ตรวจเวร ณ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส