ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร ภายใต้โครงการ “ล้านเมล็ดพันธ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด” ณ กศน.ตำบล อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร ภายใต้โครงการ “ล้านเมล็ดพันธ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด” ณ กศน.ตำบลศรีสาคร
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลศรีสาคร พร้อมด้วยนักศึกษา ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ขมิ้นแดง ตะไคร้ พริกไทย ภายใต้โครงการ “ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร ภายใต้โครงการ “ล้านเมล็ดพันธ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด” ณ กศน.ตำบลตะมะยูง
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร ภายใต้โครงการ “ล้านเมล็ดพันธ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด” ณ กศน.ตำบลศรีบรรพต
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
#ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร ภายใต้โครงการ “ล้านเมล็ดพันธ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด” ณ กศน.ตำบลเชิงคีรี
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ณ กศน.ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร ภายใต้โครงการ “ล้านเมล็ดพันธ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด” ณ กศน.ตำบลกาหลง
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส