นักศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ของ ศว.นราธิวาส เตรียมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ ในรูปแบบ Online

นักศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ของ ศว.นราธิวาส เตรียมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ ในรูปแบบ Online