📌สถานการณ์ COVID-19นราธิวาส วันที่ 1 สิงหาคม 2564 จำแนกรายอำเภอ⏬

🔴 ผู้ป่วยรายใหม่ 167 ราย 🔴
============================
🔹เมือง 96 ราย (ลำภู 5) (บางนาค 48) (โคกเคียน 21) (กะลุวอ 4) (กะลุวอเหนือ 9) (บางปอ 1) (มะนังตายอ 😎
🔹ยี่งอ 29 ราย (ยี่งอ 7) (ละหาร 5) (ตะปอเยาะ 5) (จอเบาะ 6) (ลุโบะบือซา 3) (ลุโบะบายะ 3)
🔹แว้ง 21 ราย (เอราวัณ 2) (โละจูด 4) (กายูคละ 3) (แว้ง 😎 (แม่ดง 3) (ฆอเลาะ 1)
🔹เจาะไอร้อง 12 ราย (บูกิต 5) (จวบ 2) (มะรือโบออก 5)
🔹บาเจาะ 2 ราย (ปะลุกาสาเมาะ 1) (บาเจาะ 1)
🔹ระแงะ 2 ราย (เฉลิม 1) (บาโงสะโต 1)
🔹สุไหงปาดี 2 ราย (สากอ)
🔹รือเสาะ 1 ราย (รือเสาะ)
🔹จะแนะ 1 ราย (ผดุงมาตร)
🔹ตากใบ 1 ราย (เกาะสะท้อน)
👥เสียชีวิต 4 ราย
👤อ.เมือง 2 ราย (บางนาค)
👤อ.ตากใบ 1 ราย (เจ๊ะเห)
👤อ.แว้ง 1 ราย (ฆอเลาะ)