“ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 7/2564 ”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส