เดินรณรงค์เคาะประตูบ้าน เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

เดินรณรงค์เคาะประตูบ้าน เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวดาวาตี กาเดร์ ครูกศน ตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าภาครัฐ/เอกชน อสม. และผู้นำท้องที่ตำบลเชิงคีรี เดินรณรงค์เคาะประตูบ้าน เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมให้คำแนะนำในการเข้าใช้แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือการลงทะเบียนฉีดวัคซีนอีกด้วย ณ พื้นที่ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส