บริจาคหนังสือ

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐น. นางสาวนูรูลฟิตรียา มุสตาพา นักเรียนโรงเรียนสาธิตอิสลามวิทยาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสาคร จำนวน ๕ เล่ม โดยนางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายนางสาวมารีแย ดาโอ๊ะ บรรณารักษ์ พร้อมด้วย นางสาวดาวาตี กาเดร์ ครูกศน.ตำบลเชิงคีรี และนายยาฮารี นากอ ครูอาสาฯประจำตำบลตะมะยูง เป็นผู้รับมอบหนังสือในครั้งนี้ ณ ตู้รับบริจาคหนังสือห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส