ให้ความรู้เรื่อง Line Official Account เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On -Line ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กศน.อำเภอศรีสาคร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1

ให้ความรู้เรื่อง Line Official Account เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On -Line ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กศน.อำเภอศรีสาคร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวอานีรา ยูโซะ ครูอาสาฯ และคณะครู กศน.อำเภอศรีสาคร ดำเนินการให้ความรู้เรื่อง Line Official Account เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On -Line ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กศน.อำเภอศรีสาคร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม