กิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือกออกอาเซียน ปี 2564 ผ่าน Facebook Live ภายใต้ธีม “ASEAN Unite Against Dengue Amidst the Pandemic อาเซียนสานพลัง ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก”

กิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือกออกอาเซียน ปี 2564 ผ่าน Facebook Live ภายใต้ธีม “ASEAN Unite Against Dengue Amidst the Pandemic อาเซียนสานพลัง ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก”
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.
นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน อำเภอศรีสาคร พร้อมด้วยนางสาวมารีแย ดาโอ๊ะ บรรณารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือกออกอาเซียน ปี 2564 ผ่าน Facebook Live ภายใต้ธีม “ASEAN Unite Against Dengue Amidst the Pandemic อาเซียนสานพลัง ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก” ณ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส