ประชุมผู้บริหารและบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประชุมผู้บริหารและบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน อำเภอศรีสาคร พร้อมด้วยนางสาวรุสมีนี มะยิ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมีนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน และมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส