ติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาการทำขนมพื้นบ้าน

ติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิชาการทำขนมพื้นบ้าน
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 11.20 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวดาวาตี กาเดร์ ครูกศน.ตำบล เข้าติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาการทำขนมพื้นบ้าน ณ พื้นที่ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส