ติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากเกษตรอำเภอศรีสาคร

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางรอกีย๊ะ ยูโซะ ครูอาสาฯปอเนาะ พร้อมด้วยนางฟาดีล๊ะ สามะอาลี ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากเกษตรอำเภอศรีสาคร มาอบรมให้ความรู้ในโครงการเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และหลักการทรงงาน ณ เกษตรอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม