เยี่ยมชมจุดเช็คอิน มุมรวมใจ (มุมพักผ่อนหย่อนใจ) กศน.อำเภอศรีสาคร

เยี่ยมชมจุดเช็คอิน มุมรวมใจ (มุมพักผ่อนหย่อนใจ) กศน.อำเภอศรีสาคร
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นายมะเสาดี สาแม ยามฯ ให้การต้อนรับนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และคณะ เข้าเยี่ยมชมจุดเช็คอิน มุมรวมใจ (มุมพักผ่อนหย่อนใจ) เพื่อสัมผัสธรรมชาติและบรรยากาศดี ๆ มุมสวยๆ ของ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส