เยี่ยมชม โคก หนอง นา โมเดล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ กศน.ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

เยี่ยมชม โคก หนอง นา โมเดล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ กศน.ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร พร้อมด้วยนางพาตีเมาะ อาบูซาแล ครูกศน.ตำบล และคณะครู กศน.อำเภอศรีสาคร นำเยี่ยมชม โคก หนอง นา โมเดล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ กศน.ตำบลซากอ ให้แก่คณะกรรมการประเมินฯ อีกทั้งมีนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส นำทีมผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร คณะกรรมการประเมินฯ และภาคีเครือข่าย ร่วมลงแขกดำนาปลูกข้าว พันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ และเก็บผลผลิตพืชผักสวนครัวจากแปลง เพื่อนำไปใช้ในประกอบอาหารต่อไป ณ กศน. ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
อาจเป็นรูปภาพของ แหล่งน้ำ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และพื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และแหล่งน้ำ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง