ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินคัดเลือกกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรี่เมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินคัดเลือกกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรี่เมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร พร้อมด้วยคณะครูกศน.อำเภอศรีสาคร และคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร ร่วมกันประชุมติดตามการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินคัดเลือกกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรี่เมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นวางแผนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ณ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส