ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 กศน.อำเภอศรีสาคร

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 กศน.อำเภอศรีสาคร
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอศรีสาคร เป็นประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วยนางสาวรุสมีนี มะยิ ครูผู้ช่วย และว่าที่ร.ต.หญิงดุษฎี ศรีดำ ครูผู้ช่วย เป็นกรรมการประเมิน ร่วมกันลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 กศน.อำเภอศรีสาคร โดยมีการตรวจเอกสารตามตัวชี้วัด และควบคุมหลักฐานอื่นๆ โดยมีนางสาวดาวาตี กาเดร์ ครูกศน.ตำบล พร้อมด้วยนางสาวอานีรา ยูโซ๊ะ ครูอาสาฯ เข้ารับการประเมิน ในครั้งนี้ ณ กศน.ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ