ประชุมการคัดเลือกสื่อส่งเสริมการอ่านการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวมารีแย ดาโอ๊ะ บรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกสื่อส่งเสริมการอ่านการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เพื่อการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน โดยมีนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส