ปรับภูมิทัศน์บริเวณภายในและภายนอกอาคาร กศน.ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ปรับภูมิทัศน์บริเวณภายในและภายนอกอาคาร กศน.ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางพาตีเมาะอาบูซาแล ครูกศน.ตำบล พร้อมด้วยนักศึกษา กศน.ตำบลซากอ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณภายในและภายนอกอาคาร กศน.ตำบลซากอ เพื่อสนองนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน​ กศน.4 ศูนย์การเรียนรู้กศน.งามตา ประชาชื่นใจ ณ กศน.ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส