“ประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงาน กศน.”

วันที่ 17 ธันวาคม 25

Read more

“ให้การต้อนรับ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เยี่ยมชมงาน”นวัตกรรมการขับเคลื่อน กศน.ชายแดนใต้ “

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

“เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

“โครงการประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2

Read more

“ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการสร้างอาคาร กศน.ตำบลบูกิต ณ บ้านสะเตีย์ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2

Read more

“พิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2

Read more

“พิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2

Read more

“ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ”

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2

Read more

“ร่วมแสดงความยินดีกับ นายมนูญ เศษแอ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกาบัง ณ กศน.อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา”

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2

Read more

“ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2564”

วันที่ 26 ตุลาคม 256

Read more

“ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ”

“วันปิยมหาราช&

Read more

“การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564”

วันที่ 20 ตุลาคม 256

Read more

” ให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.เเละคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ N-net กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส “

วันที่ 10 ตุลาคม 256

Read more

“เข้าร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจเยี่ยมและเปิดกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ “

10 ตุลาคม 2564 นายสุ

Read more

“เยี่ยมชมศูนย์แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์อาชีพ และกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 28 กันยายน 25

Read more

เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 21 กันยายน 25

Read more

ร่วมซักซ้อมการปฏิบัติ และเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดนราธิวาส (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )

วันศุกร์ ที่ 17 กันย

Read more

“ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร จังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันที่ 17 กันยายน 25

Read more

“โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมประกวดการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาตนเองสู่อาชีพ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 16 กันยายน 25

Read more

“ประชุมการอบรมผู้บริหารและบุคลากร กศน. ที่จัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย “

วันที่ 14 กันยายน 25

Read more

“ประชุมคณะกรรมการเตรียมการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดนราธิวาส “

วันที่ 10 กันยายน 25

Read more

“โครงการประเมินสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ ระดับจังหวัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”

วันที่ 31 สิงหาคม 25

Read more

“เข้าร่วมประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ กศน.ชาเลนจ์ ระดับประถมศึกษา ในโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 “

วันที่ 27 สิงหาคม 25

Read more

“ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเมล็ดพันธุ์และรับสมาชิกเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายจากเมล็ดพันธุ์พระราชทาน”

วันที่ 25 สิงหาคม 25

Read more

“ร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 และการจัดทำโครงการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบ Google Meet”

วันที่ 25 สิงหาคม 25

Read more

“ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเมล็ดพันธุ์และรับสมาชิกเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายจากเมล็ดพันธุ์พระราชทาน”

วันที่ 24 สิงหาคม 25

Read more

“อบรมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ หลักสูตร “การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน” โครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564 แบบออนไลน์”

วันที่ 23 สิงหาคม 25

Read more

“มอบหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทย ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์”

วันที่ 17 สิงหาคม 25

Read more

สัมนาก่อนจบหลักสูตรและพิธีปิด “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ” แบบออนไลน์ รุ่นที่ 3

วันจันทร์ ที่ 16 สิง

Read more

“ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

วันที่ 10 สิงหาคม 25

Read more

” เข้าร่วมโครงการ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 “

วันที่ 9 สิงหาคม 256

Read more

“ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ๙ : ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน “

วันที่ 30 กรกฎาคม 25

Read more

“การประเมินคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเด่น ระดับภาคใต้ การประกวดขยายผลโครงการจิตอาสา ประเภทชุมชนจิตอาสาดีเด่น”

วันที่ 30 กรกฎาคม 25

Read more

“การประเมินคัดเลือกผู้นำจิตอาสาดีเด่น ระดับภาคใต้ การประกวดขยายผลโครงการจิตอาสา ประเภทผู้นำจิตอาสาดีเด่น”

วันที่ 30 กรกฎาคม 25

Read more

“ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ”

วันที่ 15 กรกฎาคม 25

Read more

ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid – 19 ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อให้การควบคุม ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19

14 กรกฎาคม 2564 สำนั

Read more

“ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปี 2564 ระดับกลุ่มชายแดนใต้ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet”

วันที่ 14 กรกฎาคม 25

Read more

ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid – 19 ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อให้การควบคุม ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19

12 กรกฎาคม 2564 สำนั

Read more

“ร่วมรับประทานอาหารเลี้ยงส่งและขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์อุดม เตสะ ชำนาญการ ได้ย้ายดำรงตำแหน่งข้าราชการ กศน.อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์”

วันที่ 8 กรกฎาคม 256

Read more

“การประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสาประจำปี พ.ศ.2564 1) ชุมชนจิตอาสาดีเด่น 2) ผู้นำจิตอาสาดีเด่น โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 6 กรกฏาคม 256

Read more

” ประชุมการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.และแผนงาน/โครงการ กศน.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564 “

วันที่ 5 กรกฏาคม 256

Read more

“การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม ประจำปี 2564 กศน.ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

“กศน.ชาเลนจ์ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2564”

วันที่ 22 มิถุนายน 2

Read more

“การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม ประจำปี 2564 กศน.ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 14 มิถุนายน 2

Read more

“การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม ประจำปี 2564 กศน.ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 14 มิถุนายน 2

Read more

วันที่ 2 “โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 กิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน. “

วันที่ 9 มิถุนายน 25

Read more

“ประชุมหารือและชี้แจงแนวทางการจัดซื้อหรือจัดหาสื่อที่ใช้การดำเนินงาน ขั้นพื้นฐาน และสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอน”

วันที่ 25 พฤษภาคม 25

Read more

“ร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจ มอบสิ่งของสนับสนุน เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564”

วันที่ 25 พฤษภาคม 25

Read more

“การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม ประจำปี 2564 กศน.ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 24 พฤษภาคม 25

Read more

“การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม ประจำปี 2564 กศน.ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 24 พฤษภาคม 25

Read more

“การประเมินคัดเลือกกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม ประจำปี 2564 กศน.ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 20 พฤษภาคม 25

Read more

มอบอุปกรณ์กีฬาหลากหลายประเภท และหน้ากากอนามัย เจลแอกอฮอล์ล้างมือ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid-19

วันที่ 19 พฤษภาคม 25

Read more