ประชุมย่อย เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นำร่อง)

ประชุมย่อย เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นำร่อง)
วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวมารีแย ดาโอ๊ะ บรรณารักษ์ ประชุมย่อย เพื่อตรียมความพร้อมการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นำร่อง) โดยมีบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนทั้ง 13 แห่ง ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น