ประชุม กศน.ตำบล ออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft teams ณ กศน.ตำบลศรีบรรพต

ประชุม กศน.ตำบล ออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft teams
ณ กศน.ตำบลศรีบรรพต
วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลศรีบรรพต เข้าร่วมประชุม กศน.ตำบล ออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กศน.ตำบลศรีบรรพต เพื่อติดตามความพร้อมของ กศน.ตำบล ด้าน 4 ศูนย์การเรียนรู้ และความพร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์ ICT โดยมีนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน และมีนางสาวศุหัฌชา โพธิรุกข์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดำเนินการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft teams ณ กศน.ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น