” สถานการณ์ COVID-19 นราธิวาส วันที่ 3 สิงหาคม 2564 จำแนกรายอำเภอ “

ผู้ป่วยรายใหม่ 185 ราย

============================

อ.สุไหงโก-ลก 39 ราย (สุไหงโก-ลก 18) (ปูโยะ 2) (ปาเสมัส 19)

อ.บาเจาะ 30 ราย (ปะลุกาสาเมาะ 4) (บาเร๊ะเหนือ 1) (บาเจาะ 9) (บาเร๊ะใต้ 1) (กาเยาะมาตี 15)

อ.เมือง 26 ราย (ลำภู 1) (บางนาค 22) (โคกเคียน 2) (กะลุวอเหนือ 1)

อ.สุไหงปาดี 24 ราย (โต๊ะเด็ง 2) (กาวะ 1) (ริโก๋ 1) (สาวอ 8 ) (ปะลุรู 12)

อ.รือเสาะ 19 ราย (รือเสาะออก 3) (สาวอ 1) (สามัคคี 2) (เรียง 12) (โคกสะตอ 1)

อ.จะแนะ 17 ราย (จะแนะ 11) (ดุซงญอ 1) (ช้างเผือก 3) (ผดุงมาตร 2)

อ.ระแงะ 11 ราย (ตันหยงมัส 3) (เฉลิม 1) (บองอ 1) (ตันหยงลิมอ 1) (มะรือโบตก 1) (บาโงสะโต 4)

อ.ศรีสาคร 7 ราย (ศรีสาคร 6) (ตะมะยูง 1)

อ.ยี่งอ 4 ราย (ตะปอเยาะ 2) (จอเบาะ 1) (ลุโบะบือซา 1)

อ.ตากใบ 3 ราย (เจ๊ะเห 1) (เกาะสะท้อน 1) (พร่อน 1)

อ.แว้ง 2 ราย (เอราวัณ)

อ.เจาะไอจ้อง 2 ราย (จวบ 1) (มะรือโบออก 1)

อ.สุคิริน 1 ราย (มาโมง)

เสียชีวิต 2 ราย

อ.รือเสาะ 1 ราย(รือเสาะออก)

อ.ตากใบ 1 ราย(เจ๊ะเห)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น