📌สถานการณ์ COVID-19นราธิวาส วันที่ 2 สิงหาคม 2564 จำแนกรายอำเภอ⏬

🔴 ผู้ป่วยรายใหม่ 296 ราย 🔴
============================
🔹อ.ระแงะ 91 ราย (ตันหยงมัส 4) (เฉลิม 58) (บองอ 5) (ตันหยงลิมอ 17) (มะรือโบตก 1) (บาโงสะโต 3) (กาลิซา 3)

🔹อ.สุไหงปาดี 75 ราย (โต๊ะเด็ง 8 ) (สุไหงปาดี 5) (กาวะ 1) (ริโก๋ 4) (สากอ 21) (ปะลุรู 36)

🔹อ.รือเสาะ 20 ราย (รือเสาะ 3) (รือเสาะออก 6) (สาวอ 1) (สามัคคี 5) (เรียง 3) (ลาโละ 1) (โคกสะตอ 1)

🔹อ.สุไหงโกลก 19 ราย (สุไหงโก-ลก 16) (ปาเสมัส 3)

🔹อ.สุคิริน 17 ราย (สุคิริน 1) (มาโมง 16)

🔹อ.เมือง 15 ราย (ลำภู 3) (บางนาค 4) (โคกเคียน 2) (กะลุวอ 1) (กะลุวอเหนือ 5)

🔹อ.แว้ง 15 ราย (กายูคละ 4) (แว้ง 10) (ฆอเลาะ 1)

🔹อ.ยี่งอ 11 ราย (ยี่งอ 2) (ละหาร 2) (ตะปอเยาะ 1) (จอเบาะ 3) (ลุโบะบือซา 1) (ลุโบะบายะ 2)

🔹อ.ศรีสาคร 10 ราย (ศรีบรรพต 1) (ซากอ 7) (ศรีสาคร 1) (ตะมะยูง 1)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น