📌สถานการณ์ COVID-19นราธิวาส วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จำแนกรายอำเภอ⏬

🔴 ผู้ป่วยรายใหม่ 217 ราย 🔴
============================
🔹อ.เมือง 69 ราย (ลำภู 12) (บางนาค 9) (โคกเคียน 8 ) (กะลุวอ 19) (กะลุวอเหนือ 16) (บางปอ 1) (มะนังตายอ 4)
🔹อ.สุไหงโก-ลก 39 ราย (สุไหงโก-ลก 21) (ปูโยะ 1) (ปาเสมัส 17)
🔹อ.เจาะไอร้อง 26 ราย (บูกิต 9) (จวบ 16) (มะรือโบออก 1)
🔹อ.แว้ง 20 ราย (กายูคละ 1) (แว้ง 17) (แม่ดง 1) (ฆอเลาะ 1)
🔹อ.จะแนะ 19 ราย (จะแนะ 16) (ดุซงญอ 1) (ผดุงมาตร 2)
🔹อ.บาเจาะ 13 ราย (ปะลุกาสาเมาะ 1) (บาเร๊ะเหนือ 2) (บาเจาะ 4) (กาเยาะมาตี 6)
🔹อ.ยี่งอ 8 ราย (ยี่งอ 3) (ตะปอเยาะ 4) (ลุโบะบือซา 1)
🔹อ.ระแงะ 6 ราย (เฉลิม 1) (บองอ 2) (บาโงสะโต 2) (กาลิซา 1)
🔹อ.ศรีสาคร 5 ราย (ซากอ 1) (กาหลง 1) (ศรีสาคร 1) (ตะมะยูง 2)
🔹อ.รือเสาะ 4 ราย (รือเสาะ 1) (เรียง 1) (สุวารี 2)
🔹อ.ตากใบ 4 ราย (เจ๊ะเห 2) (เกาะสะท้อน 2)
🔹อ.สุคิริน 3 ราย (สุคิริน 2) (มาโมง 1)
🔹อ.สุไหงปาดี 1 ราย (ปะลุรู)
👥เสียชีวิต 2 ราย
👤อ.เมือง 2 ราย (กะลุวอ)(ลำภู)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น