📌สถานการณ์ COVID-19นราธิวาส วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 จำแนกรายอำเภอ⏬

🔴 ผู้ป่วยรายใหม่ 257 ราย
============================
🔹อ.เมือง 100 ราย (ลำภู 18) (บางนาค 53) (โคกเคียน 2) (กะลุวอ 4) (กะลุวอเหนือ 6) (มะนังตายอ 17)

🔹อ.สุไหงโก-ลก 59 ราย (สุไหงโก-ลก 30) (มูโนะ 4) (ปูโยะ 2) (ปาเสมัส 23)

🔹อ.ระแงะ 26 ราย (ตันหยงมัส 12) (ฉลิม 2) (บองอ 3) (มะรือโบตก 3) (บาโงสะโต 6)

🔹อ.สุไหงปาดี 24 ราย (โต๊ะเด็ง 6) (สุไหงปาดี 4) (ริโก๋ 2) (สากอ 6) (ปะลุรู 6)

🔹อ.บาเจาะ 12 ราย (ปะลุกาสาเมาะ 1) (ลุโบะสาวอ 3) (บาเจาะ 4) (กาเยาะมาตี 4)

🔹อ.จะแนะ 8 ราย (จะแนะ 2) (ดุซงญอ 3) (ผดุงมาตร 3)

🔹อ.แว้ง 8 ราย (เอราวัณ 4) (โละจูด 1) (แว้ง 3)

🔹 อ.ศรีสาคร 7 ราย (ซากอ 5) (ศรีสาคร 2)

🔹อ.ยี่งอ 6 ราย (ยี่งอ 2) (ตะปอเยาะ 2) (ลุโบะบือซา 1) (ลุโบะบายะ 1)

🔹อ.รือเสาะ 2 ราย (สาวอ 1) (ลาโละ 1)

🔹อ.สุคิริน 2 ราย (สุคิริน 1) (มาโมง 1)

🔹อ.ตากใบ 2 ราย (ไพรวัน 1) (โฆษิต 1)

🔹อ.เจาะไอร้อง 1 ราย (จวบ)

👥เสียชีวิต 4 ราย
👤อ.เมือง 2 ราย (บางนาค) (กะลุวอเหนือ)
👤อ.ตากใบ 1ราย (เจ๊ะเห)
👤อ.บาเจาะ 1ราย (ปะลุกาสาเมาะ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น