มอบของที่ระลึกแด่คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

มอบของที่ระลึกแด่คณะ

Read more

ตรวจร่องรอยเอกสารหลักฐานตามตัวชี้วัดการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ตรวจร่องรอยเอกสารหลั

Read more

คัดกรองก่อนเข้าร่วมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

คัดกรองก่อนเข้าร่วมก

Read more