กศน.อำเภอศรีสาคร เชิญชวนการสวมใส่ชุดผ้าไทย/ผ้าท้องถิ่น ตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวันอังคารและวันศุกร์

กศน.อำเภอศรีสาคร เชิ

Read more

อบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ รุ่น 3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

อบรมหลักสูตรการจัดกิ

Read more

ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid – 19 ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อให้การควบคุม ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19

วันที่ 16 กรกฎาคม 25

Read more

เตรียมพื้นที่เพื่อปลูกพันธุ์พืชสมุนไพร “ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด” ภายใต้การขับเคลื่อนกิจกรรม “กศน.ห่วงใย ร่วมต้านภัยโควิด 19

เตรียมพื้นที่เพื่อปล

Read more

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ) วิชาเย็บเบาะรองนั่ง

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ร่วมกันตั้งเครื่องราชสักการะประดับผ้าระบายสีเหลือง ร่วมกับผ้าระบายสีขาว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กศน.อำเภอศรีสาคร จัง

Read more