กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ร่วมกันตั้งเครื่องราชสักการะประดับผ้าระบายสีเหลือง ร่วมกับผ้าระบายสีขาว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กศน.อำเภอศรีสาคร จัง

Read more

ปลูกพันธุ์พืชสมุนไพร “ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด” ภายใต้การขับเคลื่อนกิจกรรม “กศน.ห่วงใย ร่วมต้านภัยโควิด 19

ปลูกพันธุ์พืชสมุนไพร

Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่นักศึกษาที่ประสบภัยโควิค-19 ในพื้นที่ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำ

Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบภัยโควิค-19 ในพื้นที่บ้านกลูบี ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำ

Read more