“โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 กิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน. “

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 กิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครู พนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส จำนวน 130 คน แยกเป็น
1. อบรมตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส 4 อำเภอ ได้แก่ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส, ยี่งอ, บาเจาะ และระแงะ รวม 40 คน
2.อบรมผ่านระบบ web conference (Microsoft team และ Facebook Live) ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส 9 อำเภอ ได้แก่ กศน.อำเภอตากใบ, สุไหงโก-ลก, แว้ง, สุคิริน, จะแนะ, ศรีสาคร, เจาะไอร้อง, รือเสาะ และสุไหงปาดี อำเภอละ 10 คน รวม 90 คน
โดยวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ผู้เข้าร่วมรับการอบรมแต่งกายด้วยชุดข้าราชการสีกากี แขนยาว คอพับ อบรมในเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย โดยมีนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส นายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และนายคมกฤช สาหลัง ผู้อำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น