กศน.อำเภอศรีสาคร เชิญชวนการสวมใส่ชุดผ้าไทย/ผ้าท้องถิ่น ตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวันอังคารและวันศุกร์

กศน.อำเภอศรีสาคร เชิ

Read more

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ) วิชาเย็บเบาะรองนั่ง

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

Read more

โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2564 กศน.ชาเลนจ์กิจกรรมการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์

โครงการจิตอาสาของสำน

Read more

นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ) วิชาช่างปูนประดิษฐ์

นิเทศโครงการศูนย์ฝึก

Read more

มอบเกียรติบัตร แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และนักศึกษาที่มีความประพฤติดี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กศน.อำเภอศรีสาคร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1

มอบเกียรติบัตร แก่นั

Read more

แนะนำการสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสาคร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กศน.อำเภอศรีสาคร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1

แนะนำการสมัครสมาชิกห

Read more

ให้ความรู้เรื่อง Line Official Account เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On -Line ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กศน.อำเภอศรีสาคร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1

ให้ความรู้เรื่อง Lin

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กศน.อำเภอศรีสาคร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพผ

Read more

ลงพื้นที่นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ) วิชาช่างปูนประดิษฐ์

ลงพื้นที่นิเทศโครงกา

Read more

ให้การต้อนรับประธานกรรมการสถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เยี่ยมชมอาคารสถานที่ และศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา โมเดล) กศน.ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร

ให้การต้อนรับประธานก

Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตาม ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา โมเดล) กศน.ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน

Read more

ถ่ายทำวิดีโอพร้อมบันทึกภาพ การขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงใกล้รุ่ง ของนักศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน อำเภอศรีสาคร

ถ่ายทำวิดีโอพร้อมบัน

Read more

“การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม ประจำปี 2564 กศน.ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

“กศน.ชาเลนจ์ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2564”

วันที่ 22 มิถุนายน 2

Read more

มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอลล์ และหนังสือคู่มือเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

มอบหน้ากากอนามัย เจล

Read more

มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอลล์ และหนังสือคู่มือเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

มอบหน้ากากอนามัย เจล

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร เชิญชวนการสวมใส่ชุดผ้าไทย/ผ้าท้องถิ่น ตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวันอังคารและวันศุกร์

กศน.อำเภอศรีสาคร เชิ

Read more

กิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือกออกอาเซียน ปี 2564 ผ่าน Facebook Live ภายใต้ธีม “ASEAN Unite Against Dengue Amidst the Pandemic อาเซียนสานพลัง ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก”

กิจกรรมรณรงค์วันไข้เ

Read more

มอบแพรแถบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563

มอบแพรแถบ เครื่องราช

Read more

“การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม ประจำปี 2564 กศน.ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 14 มิถุนายน 2

Read more

“การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม ประจำปี 2564 กศน.ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 14 มิถุนายน 2

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร เชิญชวนการสวมใส่ชุดผ้าไทย/ผ้าท้องถิ่น ตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวันอังคารและวันศุกร์

กศน.อำเภอศรีสาคร เชิ

Read more

วันที่ 2 “โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 กิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน. “

วันที่ 9 มิถุนายน 25

Read more

“เตรียมพร้อมการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ การดำเนินการไลฟ์สด ON-AIR ของนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กศน.ตำบลโคกสะตอ อ.รือเสาะ”

วันที่ 8 มิถุนายน 25

Read more

อบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ รุ่น 3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

อบรมหลักสูตรการจัดกิ

Read more

ประดับผ้าระบายสีม่วง ร่วมกับผ้าระบายสีขาว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564

ประดับผ้าระบายสีม่วง

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร เชิญชวนการสวมใส่ชุดผ้าไทย/ผ้าท้องถิ่น ตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวันอังคารและวันศุกร์

กศน.อำเภอศรีสาคร เชิ

Read more

ร่วมเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ร่วมเป็นเกียรติและเป

Read more

มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอลล์ และหนังสือคู่มือเฝ้าระวังติดตามและ แผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

มอบหน้ากากอนามัย เจล

Read more

ติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์วิทยากร ในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาการทำขนมพื้นบ้าน

ติดต่อประสานงานขอควา

Read more

ติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาการทำขนมพื้นบ้าน

ติดต่อประสานงานขอควา

Read more

ติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์วิทยากร ในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาการทำขนมพื้นบ้าน

ติดต่อประสานงานขอควา

Read more

ติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาการทำหน้ากากผ้า

ติดต่อประสานงานขอควา

Read more

มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอลล์ และหนังสือคู่มือเฝ้าระวังติดตามและ แผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

มอบหน้ากากอนามัย เจล

Read more

จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์นิทรรศกาลวันสำคัญประจำปี วันที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จัดบอร์ดประชาสัมพันธ

Read more