รับมอบเกียรติบัตร การปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้

รับมอบเกียรติบัตร การปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้
วันที่ 25 มีนาคม 2564 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้รับมอบเกียรติบัตร การปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ แต่ละประเภทดังนี้
#ประเภทผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดีเด่น
รางวัลที่ 1 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร
รางวัลที่ 2 นางสาวมารีแย ดาโอ๊ะ
#ประเภทครูอาสาฯ สมัคร กศน.ดีเด่น
รางวัลที่ 2 นายยาฮารี นากอ
#ประเภทครู กศน.ตำบล ดีเด่น
รางวัลที่ 1 นางเจ๊ะกามารีเย๊าะ มะแซ
#ประเภทกศน.อำเภอ ดีเด่น
รางวัลที่ 3 กศน.อำเภอศรีสาคร
รางวัลที่ 3 ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสาคร
#ประเภท กศน.ตำบล ดีเด่น
รางวัลที่ 1 กศน.ตำบลตะมะยูง
รางวัลที่ 2 บ้านหนังสือชุมชนคลองหงษ์ ตำบลตะมะยูง
#ประเภทภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้านดีเด่น
รางวัลที่ 1 นางเจ๊ะนาตีปะ มะหิและ
รางวัลที่ 2 นายอิรฟัน วาเลาะ
โดยมีนายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ประธานกลุ่มศูนย์จังหวัดชายแดนใต้ เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมซีเอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น