กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นายยาฮารี นากอ ครูอาสาฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ไม่รู้หนังสือ หรือผู้ลืมหนังสือ เป็นการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ ณ กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวอริศรา ซือรี ครูอาสาฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ไม่รู้หนังสือ หรือผู้ลืมหนังสือ เป็นการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ ณ กศน.ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวอานีรา ยูโซะ ครูอาสาฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ไม่รู้หนังสือ หรือผู้ลืมหนังสือ เป็นการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ ณ กศน.ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น