โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” สู่สถานศึกษา

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางพาตีเมาะ อาบูซาแล ครูกศน.ตำบลดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” สู่สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร จำนวน 50 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่การปฏิบัติ โคก หนอง นา โมเดล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางซากีย๊ะ เหงบารู เจ้าหน้าที่พัฒนาการอำเภอศรีสาคร เป็นวิทยากร ณ กศน.ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กลางแจ้ง และต้นไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, ผ้าคลุมศีรษะ และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และพื้นหญ้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น