โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรโปรแกรมสำนักงานเพื่อโอกาสการมีงานทำ สำหรับ ครู ข. และครู ค. ดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2″

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรโปรแกรมสำนักงานเพื่อโอกาสการมีงานทำ สำหรับ ครู ข. และครู ค. ดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2″
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวณชชารีย์ สุทธิชาเจริญพงษ์ ครูผู้ช่วย ตัวแทนครู ข. พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบล ทั้ง 6 ตำบล ตัวแทนครู ค. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรโปรแกรมสำนักงานเพื่อโอกาสการมีงานทำ สำหรับ ครู ข. และครู ค. ดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น